Action Heroes XI

 • Suraj Venjaramoodu (ICON PLAYER)
 • Adv Shanin Shanu (C)
 • Prasoon P. S.( VC)
 • Deepak Shivraj
 • Ratheesh Ravi
 • Nishar M. V.
 • Pauly V. J.
 • Prajeesh N. P.
 • Manu pillai
 • MIilin M. L.
 • Rajkumar R.
 • Nivi Viswalal
 •  P J Shan( Shan p joy)
 • Jishin Mohan
 • Ajmal Iqbal
 • Hashim Marikkar
 • Faizal Faizee
 • Praveen K. P.
 • Mhd Mas
 • Jinesh Sadanandan
 • Madhesh